otizm-bebek.jpg

Bir çocuğun otistik rahatsızlıklara sahip olduğu çok küçük yaşlarda eğitimde ve iletişimde güçlük yaşaması, algı sorunları göstermesi, konuşmadaki güçlükler, duyguları ve olayları anlayamama, fiziksel gelişim sorunları gibi noktalarla ortaya çıkmaktadır. Bu gibi rahatsızlıkları gösteren çocuklar beyindeki bazı bölümlerin birlikte çalışma sağlayamaması nedeniyle otizmde öğrenme bozukluğu semptomları gösterebilirler. Bu bireyler genellikle sağlıklı bir iletişim kuramayarak kendilerini ifade edemeyen ve toplum içerisinde geri planda kalan bir çocukluk yaşamaktadırlar. Bu sorun öğrenme bozukluğunun geliştirdiği bir durum olarak iletişim yöntemlerinde geri kalınmasını sağlamaktadır.

Otizmde Öğrenme Bozukluğu İçin Eğitim Çalışmaları

Otizm ile karşılaşan çocukların normal olarak verilen okul eğitimleri dışında yüksek standartlarda bir eğitim alması gerekir. Bu eğitim yöntemi otistik çocukların daha rahat gelişim sağlamasını mümkün kılırken geç öğrenme ve öğrenmeyi reddetme gibi tepkiler ile karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda otizmde öğrenme bozukluğu sorunu aşılması gereken bir durum olarak yüksek çaba gerektirir. Çocuklardaki özel yeteneklerin ortaya çıkarılması için standart eğitimlere göre onların doğru alanda teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Otistik çocuklar eğitimde başarılı oldukça ve ilerleme gösterdikçe zihinsel gelişim açısından da büyük bir adım atılmış olur.

Otizmde Öğrenme Bozukluğu Ve Aile Ortamı

Otistik çocukların eğitimi için oluşturulan özel okul ortamları dışında ailelerinin de önemli bir katkısı bulunmalıdır. Aile otizmde öğrenme bozukluğu ile ilgili bilgi sahibi olmalı ve davranışlarını çocuğun gelişimine yönelik olarak düzenlemelidir. Sosyalleşme açısından sorun yaşayan otistik çocuklar için ev ortamında daha rahat ve öğrenime açık bir ortam oluşturulacak eğitim şekilleri ile pozisyon alması sağlanabilir. Bu noktada otsimo.com sayfasındaki uygulamalar ile tablet cihazlarda gelişimi tamamlamak için avantaj sağlayan oyunlar ve eğitim uygulamaları kullanılabilir.