Dış ticaret istihbaratı Bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgiye erişimde hiç olmadığı kadar çok araç ve kaynak tarafından destekleniyoruz. Bu da bilginin eksik, yanlış, taraflı ve saptırılmış olma özelliğini de beraberinde getiriyor. Artık mesele bilgiye ulaşmak değil doğru bilgiye ulaşmak olarak evrilmiş durumdadır. Bilginin bu kadar yaygın ve açık olması gizlilik problemini de beraberinde getirdi. Bugün bireysel gizliliğimizin yanı sıra işimiz konusunda da gizliliğe olan hassasiyetimiz artmış durumdadır; zira teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş dünyası daha küresel hale geldi ve gün geçtikçe pazarlar daralmakta ve rekabet artmaktadır. Dolayısıyla firmalar hem kendilerini koruma hem de rekabette üstünlük sağlama amacıyla bilgiye sahip olmak ve bilgiyi kontrol etmek için büyük çaba sarf etmektedirler. Geçmişte ülkelerin siyasi ve askeri alanlarda proaktif davranabilmeleri için istihbarata ne kadar önem verdikleri malum. Bugün ise şirketler aynı amaçlarla kendilerini hem savunmak hem harekete geçmek için rekabet istihbaratı sistemini kullanmaktadırlar.

https://www.bestav-international.com/

Dış ticaret istihbaratı
Rekabet istihbaratı, ingilizce competitive intelligence kelimesinin karşılığıdır.Rekabet istihbaratı ,bazen rakip istihbaratı ile karıştırılmaktadır.Her ikisi de farklı anlamlar taşır. Rakip istihbaratı, rekabeti sadece rakiplerinize indirger.Oysa rekabet istihbaratı ,işletmelerin iç ve dış çevresini,rakiplerin durumunu,pazarın dinamiklerini ve müşterileri kapsayan sürekli değişen dinamikleri içerir. Rekabet istihbaratı, iş dünyasındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alandaki varlıklarını koruyabilmek,rakiplerinin durumunu, müşterileri, işletmenin hem iç, hem de dış çevresini, içinde bulunduklarıpazarın dinamiklerini kapsayan bir kavramdır. İşletmelerin ticari faaliyetleri içinde sorunlarla karşılaşmaması için, piyasa değerini muhafaza etmeleri için gerekli araştırmaların yapılması da bu alana girmektedir. Şirketler kendilerine faydalı olabilecek bu tür bilgileri toplamak durumundadır.

Hiper rekabet ortamındaki dünyada, dış ticaret alanında “büyük veriden basit strateji” oluşturabilecek uzmanların yetiştirilmesi

Ticari bilgi ve istihbarat kaynaklarının kullanılmasında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip
Ticari istihbaratı hem stratejik hem de taktik planda üretebilen, kullanabilen ve stratejide gerekli değişiklikleri yapabilen
Herhangi bir ürün için (karlı ve kolay girilebilecek) hedef pazarları kısa sürede doğru olarak tespit edebilen
Hedef pazardaki hedef müşteri gruplarını ve bunların kod numaralarını belirleyebilen
Hedef müşterilerin ağırlık merkezini tespit edebilen ve müşterileri konumlandırabilen
Hedef pazarlardaki rakip ve müşteri istihbaratını yapabilen,
Hedef pazarlardaki sektörel ve ürün bazındaki dinamikleri kavrayarak doğru strateji ve taktikleri geliştirebilen,
İletişim silahlarını birbirlerini güçlendirecek tarzda kullanabilen
Bu pazarlara seyahat ederek ve stratejik üstünlük sağlayarak hedef müşteri grupları ile stratejik plan çerçevesinde iletişime geçebilen,
Pazar dönüşünde stratejik ve taktik düzeltmeleri yapabilen ve rakip ve müşteri istihbaratını sürdürülebilir kılabilen
Nokta atışı ihracatı kısa sürelerde gerçekleştirebilen
Var olunan pazarlardaki istihbaratı sürdürülebilir kılan

Dünyada rekabet günden güne sertleşiyor. Bu rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişmeleri için “dünyalı” firmalara dönüşmeleri, yani tüm dünyada operasyon yapabilme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu birçok faktöre bağlı ancak bunun en önemli ayağı ticari bilgi ve istihbarat sistemi. Özellikle dış ticaret alanında ticari istihbaratı sistemli olarak kuran, geliştiren ve uygulayan firmaların önemli bir stratejik üstünlük kazandıkları yadsınamaz.

Dış ticaret istihbaratı , ticari veri ve bilgi temelinde yükselir ,onları hedefe odaklı olarak süzer, biçimlendirir ve yorumlar. Bu blok bir mermerden bir heykel yapmaya benzetilebilir.Orkestra şefliği notaları ve müziği, ticari istihbarat ise veriyi ve bilgiyi yorumlama sanatıdır. Doğru kararlar alınabilmesinin yolu doğru veri ve bilgiden geçmektedir. Ticari bilgi kaynakları rekabet istihbarat sürecinde temel önemdedir.

Armağan Mh. Yeni Meram Cd. No:14 Meram Konya

info@bestav-international.com

Tel: +90 332 321 37 50 /+90 332 351 27 81

Fax: +90 332 352 55 88