Filtrelerin Test Edilmesi

Havanın kirliliğinden arındırılması için kullanılan gereken filtrelerin verimlilikleri 3 farklı yöntemle ölçülmektedir. Bu yöntemler:

  • Havada bulunan taneciklerin sayısının tespit edilmesi,
  • Taneciklerin kütlesinin ölçümü ve
  • Taneciklerin beyaz bir zemin üzerinde bıraktıkları optik lekenin optik karşılaştırılmasının yapılmasıdır.


Filtrelerin Test Edilmesi Neden Önemlidir?

Havalandırma sistemleri günlük hayatımızda her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerin düzgün çalışması bulunduğumuz ortamın havasının temiz tutulmasını sağladığından, filtrelerin uygun ve verimi olması sağlığımız açısından önem arz etmektedir.

Filtreleri Kimler Test Eder?

Testler, bu filtreleri üreten ve satışını yapan Ankara Filtre Üreticileri olan firmalar gibi firmalar ya da bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Safeairfiltre.com’da satılan tüm filtreler test edilmiş ve tüm detayları paylaşılmış olarak satışa sunulmaktadır.