2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Donanımcı Array
  Üyelik tarihi
  Apr 2005
  Yer
  izmir;manisa;deu
  Mesajlar
  554
  İtibar Gücü
  0

  mukemmel ebook makale arşivi

  AB Sürecinin En Uyumsuz Alanı: Sosyal Haklar - Aziz Çelik (Pdf, 337kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik4.pdf

  Türkiye İlaç Ekonomisi Ve İlaç Harcamaları: 1998-2003 Dönemi Değerlendirmesi - Araş. Gör. Mehmet TOP, Araş. Gör. Menderes TARCAN (Word, 654kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_tarcan.doc

  Türkiye'de 1980 Sonrası Merkez Bankası Politikaları - Birol ERKAN (Word, 175 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_erkan.doc

  Türkiye'de Paradan Sıfır Atılması Ve Yeni Türk Lirasına Geçiş Çalışmaları - Birol ERKAN (Word, 145 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_erkan2.doc

  Türkiye'de Teknoloji Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye'de Patent Aktivitesi - Yrd.Doç.Dr. MURAT KARAÖZ, Yrd.Doç.Dr. MESUT ALBENİ (Pdf, 253 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaoz_albeni.pdf

  Geleceğin İşletmesini Kurma: Örgütsel Mimari Ve Enformasyon Teknolojisinin Rolü - Chris SAUER & Leslie WILLCOCKS (Çev: Hüseyin YILMAZ) (Word 220 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz17.doc

  Su Ürünleri Sektörü Türk Ekonomisinin Neresinde - Kadir Doğan (Pdf, 110 kb)
  Çevre Hukukunda Mülki İdare Amirinin Yetki ve Sorumlulukları - Hüseyin Başol Güleç (Word, 319 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan.pdf

  Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Hizmet Kalitelerini Artırmada Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Fonksiyonlarının Analizi - Hüseyin Başol Güleç (Word, 380 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hbg.doc

  İşletmelerde Yenilik Politikası Ve Malatya'da Tekstil Sektöründe Uygulaması - Hüseyin Başol Güleç (Word, 238 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hbg3.doc

  Bilgi Topluluklarında Öğrenme: Teknoloji Ve İçerik Yönetimi Michael Barett, Sam Cappleman, Gamila Shoib, Geoff Walsham (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 164kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz18.doc

  Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Üzerindeki Etkileri - Dr. Selim Başar (Word, 159 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_basar.doc

  Turizm Uydu Hesapları - Öğr. Gör. Dr. Gökalp N. SELÇUK, Arş. Gör. Dr. Selim BAŞAR (Word, 142kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_basar2.doc

  Devletin Yapısını Ve Faaliyet Sonuçlarını Bilme Hakkı - Hayrullah Keleş (Word, 165kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_keles.doc

  Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Uç Değerler Yaklaşımı: Teorisi ve Uygulaması Vügar SELİMOV
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/v_selimov.doc

  Çok Uluslu Şirketlerin Kollektif İlişkilere Bakışı Ve Sendikaların Stratejik Yaklaşımları - Yard. Doç.Dr. Ayhan Gençler, Yard.Doç.Dr. Adil Oğuzhan (PDF, 1.4mb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler4.pdf

  AB'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Ve AB Ülkelerinde Risk Sermayesi: Risk Sermayesinin Gelişiminin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri - Arş. Gör. H. Aydın OKUYAN, Arş. Gör. M. M. Tuncer ÇALIŞKAN (Word, 937kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/okuyan_caliskan.doc

  Türkiye'de İmalat Sanayiinde Emek İle Sermaye Arasında Bölüşüm Sorunu - Yüksel Akkaya (Word, 1mb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya4.DOC

  Emet Belediyesinde Muhasebe Bilgilerinin Finansal Analiz Teknikleri İçinde Yer Alan Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Bilgi Amaçlı Olarak Kullanılması - Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ (Word, 142kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/Gungormus.doc

  Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması - Arş.Gör. Fatih YUCEL, Arş.Gör.Ahmet Yılmaz ATA (PDF, 222kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel.doc

  Direct Marketing Secrets Of Dell Computers: " Building Great Customer Experiences" - Hasan Kursad Devecioglu (Word, 363kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/devecioglu.doc

  Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulanabilirliği - Orçun Zennun Şule (PDF, 398kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_sule.pdf

  Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU (Word, 122kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/t_tugcu.doc

  Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim Fonksiyonuna Dahil Edilebilirliği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU (Word, 109kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/t_tugcu3.doc

  Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma - Yard.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, Araş.Gör. Barış SAFRAN, Araş. Gör. Elif KAPLAN (PDF, 353kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/asunakutlu.pdf

  Comparison Of Competitive Policies And Applications Between Sweden And Turkey - Mehmet KARA, Emine AYDIN (Word, 130 Kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/kara_aydin.doc

  Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Giderlerinde Eski Ve Yeni Teşvik Sistemi - Altar Ömer ARPACI (Word, 37kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/arpaci.rtf

  An Analysis Of Consumer Behaviour In The Turkish Domestic Tourism Market - Yrd Doc Dr Erdogan Koc (PDF, 218kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_koc.pdf

  Avrupa Birliği'nin Genişleme Perspektifinde Türkiye'nin Yeri - Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK, Yard. Doç. Dr. Özgür TONUS (Word, 276kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karluk_tonus.doc

  Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin KatkısıDoç. Dr. Durmuş Acar, Öğr. Gör. Hüseyin Dalğar (word, 254kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/d_acar.rtf

  Değişim Sürecinde Üretim Sistemlerinde Ortaya Çıkan Yeni Global Boyutlar Ve Finansal Etkileri
  Yrd.Doç. Dr. Ali ELEREN Yrd.Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Yrd.Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ (Word, 141kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz.doc

  Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri Ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri - Öğr.Gör.Dr. Yılmaz AKYÜZ Yrd.Doç.Dr.A.Şahin GÖRMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTAŞ (Word, 109kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz2.doc

  Uşak Sanayisi İçin İki Önemli Konu: Rekabet Gücünü Geliştirici Faaliyetlerin Organizasyonu, Yeni Yatırım Alanları Ve Tarihi Bir Fırsat - Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ (Word, 30kb )
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz3.doc

  Yerel Kalkınmada Müteşebbisin Önemi Ve Uşak Girişimcisinin Genel Özellikleri - Yılmaz AKYÜZ (Word, 131kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz4.doc

  Global Gelişmeler Perspektifinde Uşak Deri Sanayinin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri - Yrd. Doç. Dr. YILMAZ AKYÜZ, Yrd. Doç. Dr. ÇETİN BEKTAŞ (Word, 181kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz5.doc

  Düşen Enflasyon Ve 01 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan CE Kalite Standardı Uygulamasının Uşak Sanayisi İçin Önemi
  Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ (Word, 32kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz6.doc

  Organizasyonların Yeni Zenginliği - Etkin Zaman Yönetimi - Yılmaz AKYÜZ (Word, 36kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz7.doc

  1923-1940 Dönemi Ve 1929 Buhranı'nın Etkileri - Burcu Uğur (Word, 97kb)
  Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Politikaları Ve Uygulaması - Hüseyin Selimler (Word, 280kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_ugur.doc

  T.C.M.B. Bilançosu Ve Analitik Bilanço - Hüseyin SELİMLER (Word, 197kb)
  Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç (Word, 138kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_selimler2.doc

  Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi - Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç (PDF, 230kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic2.pdf

  İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği Kadir Ardıç (Word, 163kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic3.doc

  Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletme Yönetimine Bir Model Olabilir Mi? Kadir Ardıç (Word, 100kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic4.doc

  Kamu Ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Kadir ARDIÇ, Dr. Türker BAŞ (Word, 549kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic5.doc

  Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulama Aşamaları - Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 44kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic6.doc

  Reklamlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama - Dr.Kadir ARDIÇ, Aliye GÜLER (Word 106kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic7.doc

  Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müşteri Tatmininin) Ölçülmesi Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 232kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic8.doc

  The Impact of the Age on the Job Satisfaction of Turkish Academicians - Kadir Ardıç, Türker Baş (PDF, 142kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic9.pdf

  Toplam Kalitede Liderlik Adımları Ve Liderlik Biçimleri Dr. Kadir ARDIÇ (Word, 88kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic10.doc

  Verimlilik İçin İş Disiplini Ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 114kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic11.doc

  Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - Kadir Ardıç, Türker Baş (PDF, 335kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic12.pdf

  Türkiye'de İhracat Projeksiyonu Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz.doc

  Turk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Ve Çözüm Önerileri Arş. Gör. Burcu Gediz (Word, 202kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz2.doc

  Türkiye'de İstihdam - İşsizlik Ve Çözüm Önerileri : Esneklik Yaklaşımı Arş. Grv. Burcu GEDİZ, Arş. Grv. M. Hakan YALÇINKAYA (Word, 189)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz3.doc

  Nasıl Bir Bütçe Politikası? Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya (Word, 559kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz4.doc

  İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Ve Haklı Nedenle Feshinde 4857 Sayılı İş Yasası Hükümlerinin 158 Sayılı Ilo Sözleşmesi Ve Fransız Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Damla Ömür Tantekin (Word, 284 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/d_tantekin.doc

  Türkiye'de Enflasyon - Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü - Haydar Akyazı, Seyfettin Artan (PDF, 294kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_artan1.pdf

  Türkiye'de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi Metin Berber, Seyfettin Artan (PDF, 253kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_artan2.pdf

  Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt Ve Onarım İşlerinde 7/A Seçeneğinin İşleyişi Ve Bir Tespit - Ali Haydar Güngörmüş, Mesut ATASEVER (Word, 51kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ah_gungormus.doc

  Turkey and European Union Relations: Concept of Customs Union - Kamil SERTOGLU, İlhan OZTURK (Word, 250kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sertoglu_ozturk.doc

  Yeni İş Yasasının Anlamı Aziz Çelik (Word, 270kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik3.doc

  Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği - Fatih Yücel (PDF, 346kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel2.pdf

  Privatization versus Debt Stock: A Preliminary Analysis on Turkey - Yard. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli, Yard. Doç. Dr. Yaprak Gülcan (Word, 98kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...peli_gulcan.doc

  Dijital Ekonomide İş Modelinin Yeniden Şekillendirilmesi - Chung -Shing Lee, Nicholas S. Vonortas (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 123kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz12.doc

  Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye Açısından Kadın Eğitiminin Ekonomik Ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK (Word, 242kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy3.doc

  Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ve Türkiye Uygulaması - Şerafettin KALAYCIOĞLU (Word, 125kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_kalay.doc

  Türkiye'de İktisat Politikalarının Gelişimi (1923-2003) - Yrd. Doç. Dr. Nadir Eroğlu (Word, 122kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/n_eroglu.doc

  Global Bilgi Yönetimi Stratejileri - Kevin Desouza and Roberto Evaristo (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 77kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz13.doc

  Ticari Olmayan Akademik Amaçlı İnternet Bilgi Kaynakları, Önemi ve Bazı Örnekler Yrd. Doc. Dr. Goksel ARMAGAN (PDF, 151kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_armagan.pdf

  Otistik İktisat Keith Rankin - (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü) (Word, 39kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sbk.doc

  Tedavi Gören Bir İktisatçının İtirafları Jim Stanford (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü) (Word, 55kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sbk2.doc

  Global Elektronik Ticaret Aktivitesi Üzerine Yapısal Etkiler - M. Lynne Markus, Christina Soh (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 108kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz14.doc

  Türkiye'nin Borç Gelişimi Sorunlar-Öneriler - Prof. Dr. Muhammet Akdiş (Word, 627kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_akdis2.doc

  E-İş Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Olarak Bir E-İş Modeli Ontolojisi - Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word 161kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz15.doc

  TL'den Sıfır Atılması Ve İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi - Mehmet CANPOLAT (Word, 82kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_canpolat.doc

  İş Hukukunda Telafi Çalışması Fatih Sarıtaşoğlu (Word, 91kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_saritas.doc

  Elektronik Ticaretin Yeni Aracıları Philip Anderson And Erin Anderson (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 132kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz16.doc

  Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Hastanelerinde Değişim Dinamiği Uzm. Hasan Hüseyin YILDIRIM (PDF, 426kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hhy.pdf

  Sağlıkta Dönüşüm Programı: Sağlık Hizmetleri Finansmanı Açısından Bir Sorgulama Hasan Hüseyin YILDIRIM (PDF, 357kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hhy2.pdf

  Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği Vuslat Us (PDF, 646kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/v_us.PDF

  Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm Ve Küresel Sorunlar Araş. Gör. Savaş Çevik (PDF, 312kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cevik2.pdf

  İşsizlik Sigortası Kanunu Versus Speenhamland'ın Yoksullar Kanunu Yüksel Akkaya (Word, 53kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya.doc

  İşsizlik : Kapitalizmin hem vebası, hem panzehiri Yüksel Akkaya (Word, 69kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya2.doc

  Milliyetçi Hareket Partisi Ve Sendikacılık Yüksel Akkaya (Word, 231kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya3.rtf

  Sosyal Güvenlik Versus "Demokratik Uzlaşma Yüksel Akkaya (Word, 40kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya5.doc

  "Küreselleşme", Sendikasızlaştırma Ve Yoksullaştırma Yüksel Akkaya (Word, 287kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya6.doc

  İş Yasası Mı, Panoptikon Hapishane Talimatnamesi Mi? Yüksel Akkaya (Word, 94 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya7.doc

  Türkiye'de Sendikacılık Ve Siyaset Yüksel Akkaya (Word, 154kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya8.doc

  Kayıtdışı İstihdamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 53kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk3.doc

  Reklamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 40kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk4.doc

  Vergi Mevzuatı Kapsamında Suç Delilleri Hakkında Değerlendirmeler Ercan ALPTÜRK (Word, 38kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk5.doc

  Elektronik Ticaretin Omurgası İnternet Hukukunda Hangi Aşamadayız? Ercan ALPTÜRK (Word, 52kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk6.doc

  Avrupa Birliği Anayasal Antlaşma Taslağı Üzerine Değerlendirmeler Yrd. Doç. Dr. Özgür Tonus, Dr. Sanem Baykal (Word, 178kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/tonus_baykal.doc

  Gerçeğe Dönüş Tony Lawson (Çev: Gökmen Tarık Acar) (Word, 36kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar6.doc

  Sendikasyon Kredilerinde Vergi Ali Tuğlu (Word, 53kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_tuglu.doc

  Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği - Dr. Bayram Çolakoğlu (Word, 124kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_colakoglu.doc

  4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part Time) Çalışma - Can Şafak (PDF, 230kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_safak.pdf

  Otonominin Hastane Yönetim Politikalarına Getirdikleri - Mehmet Top, Ömer Gider (PDF, 362kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_gider.pdf

  Kamu Yönetimi Reformu Kapsamında "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" Tasarısının Değerlendirilmesi - Yılmaz Arslan (Word, 138kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_arslan.doc

  Türk Rekabet Politikası Ve Rekabet Politikasından Beklentiler - Şaban ESEN (Word, 105kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_esen.doc

  Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları - Yrd. Doç. Dr. H. Naci BAYRAÇ (Word, 163kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/n_bayrac.doc

  Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişmeye Giden Yolda Bir Alternatif: Benchmarking - Yılmaz YAMAN (Word, 92kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_yaman.doc

  Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme: Genel Bir Değerlendirme - Ayhan Sarısu (Word, 238kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu.doc

  İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve İş Ahlâkı - Ayhan Sarısu (Word, 34kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu2.doc

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Mevduatta Devlet Güvencesi - Ayhan Sarısu (Word, 46kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu3.doc

  Şirket Performans Yönetimi: Yeni Çevrede Karlılık Ve Büyümenin Yönetimi - Jurgen DAUM (Çev: Hüseyin YILMAZ) (Word, 94kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz7.doc

  Sanal Organizasyonlarda Kalite Yönetimi - Hüseyin YILMAZ (Word, 144kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz9.doc

  Sanal Organizasyonlar Ve Stratejik İş Birliği Modeli Olarak Sanal Ağ Organizasyonu Hüseyin YILMAZ (Word, 137kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz9.doc

  İşletmelerde Sanal Takım Modeli Ve İşletmelere Sağladığı Yararlar Hüseyin YILMAZ (Word, 102kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz10.doc

  Global İşletme Yönetiminin Yeni Stratejik Boyutu: Uluslar Ötesi İşletme Yönetimi Hüseyin YILMAZ (Word, 134kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz11.doc

  Tasarım Kavramı Ve Hak Sahibi - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 38kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk.doc

  Tasarımların Uluslar Arası Başvurusu, Tescili Ve Korunması - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk2.doc

  Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 54kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk3.doc

  Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü (İptali) Davası - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk4.doc

  Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği - Murat Kaykusuz (Word, 108kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz3.doc

  TCDD Ankara Hastanesi'nde Maliyet-Performans Analizi: 1996 Yılı Verilerine Dayalı Bir Uygulama - Arş. Gör. Uz. Mehmet TOP, Arş. Gör. Uz. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Word, 392kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_yildirim.doc

  Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırması - Serkan Cura (Word, 116kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cura.doc

  Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Yeni Bölgeselleşme Paradigması Ve Uygulamaları - Rasim Akpınar (Word, 112kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/r_akpinar.doc

  Kamu Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Dernekleri (Word, 103 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/kamudenetimi.doc

  Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi : Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme Dr.Gökhan Karabulut (Word, 133kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_karabulut.doc

  Financial Intermediation And Economic Growth: A CGE Model For Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ (Word, 242kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...lut_demiroz.doc

  Decomposition of Bank Risks Under International Overborrowing: The Case Of Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ (PDF, 485kb)
  Türkiye'de İktisadi Planlama: DPT'ye ihtiyaç Var Mı? Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 141kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ut_demiroz2.pdf

  Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 302kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_soyak2.pdf

  Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları: Azerbaycan Deneyimi Alkan Soyak, Zenfira Nesirova (PDF, 275 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/soyak_nesirova.pdf

  Kalkınma Yaklaşımları Bağlamında Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'ların) Kısa Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Dr.Esra Yüksel Acı (Word, 34kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_aci.doc

  Elektronik Ticaret, Elektronik İmza Ve Hukuk Av. H.Galip Küçüközyiğit (Word, 136kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_kucukozyigit2.doc

  Krizin İşletmelerin Yönetsel Ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu (Word, 168kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_ozdevecioglu.doc

  Reel Faizler Ve MBRKGE: Güven Olgusu'nun Sorgusu Atilla Çifter (Word, 360kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_cifter.doc

  Japonya'da Yerel Yönetimler Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 230kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural.doc

  Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 133kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural3.doc

  Birleşik Krallık'ta (İngiltere Ve Galler) Mahalli İdarelerin Görevleri Ve Mali Yapıları Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 165kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural2.doc

  1990'lı Yıllarda İstihdam Sorunu ve Sabit Sermaye Yatırımları Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR (Word, 331kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_onur.doc

  Merdiveni Tekmelemek: Kapitalizmin İktisadi ve Entelektüel Tarihi Neoliberal Kapitalizmi Haklı Çıkartmak İçin Nasıl Yeniden Yazıldı? Ha-Joon Chang (Çev: Gökmen Tarık Acar) (Word, 47kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar5.doc

  Are Wages Really Important? A Study Of The Determinants Turkey-EU Trade - Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 297kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/l_kosekahyaoglu.doc

  An Analysis Of The Similarity Between Exports Of Turkey And The EU12 Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 45kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ekahyaoglu2.doc

  Does Trade Liberalisation Matter? An Analysıs Of Intra-Industry Trade For Turkey And The EU Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 134 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ekahyaoglu3.doc

  Avrupa Birliği'nde İstihdam Stratejileri: İngiltere "New Deal" Örneği Beyza Sümer (Word, 154kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer.doc

  Yerli Bilgi (Indigenous Knowledge) Beyza Sümer (Word, 112kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer2.doc

  Karaparanın Aklanması Suçu Ve Hukukumuzda Düzenlenmesi H.Galip Küçüközyiğit (Word, 97kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_kucukozyigit.doc

  Bilişim Teknolojileriyle Değişen İş Ortamında Ortaya Çıkan Yeni Bir Meslek: Sanal Sekreterlik- Sanal Asistanlık Öğr. Gör. Ferah ONAT (Word, 89kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_onat.doc

  İşletmelerde Bilgi Teknolojisi -Yönetici İlişkisi Ve 21.Yüzyılda İşletme Yöneticilerinin Özellikleri Hüseyin Yılmaz (Word, 105kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz4.DOC

  İşletme Yönetiminde Takım Yaklaşımı Ve Avantajları Hüseyin Yılmaz (Word, 83kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz5.DOC

  İşletmelerde İnternet Organizasyon İlişkisi Ve Sanal Örgütlenmeye Yönelik Bir Model Önerisi Hüseyin Yılmaz (Word, 89kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz6.doc

  Turizm İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolü Öğr. Gör. Emine YILDIZ (Word, 91kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_yildiz.doc

  Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci - Gökmen Tarık Acar (Word, 111kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar4.doc[/B]

  Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi - Kadir Doğan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan2.pdf

  Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri Ve Önemi - Kadir Doğan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan3.pdf

  Ülkemizin Akvakültür Potansiyeli Ve Pazar Durumu - Kadir Doğan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan4.pdf

  İstanbul Balık Hali (Türkiye) Ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri - Metin Timur, Kadir Doğan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan5.pdf

  Türkiye'de Bankacılık Sektörü: Tarihsel Gelişim, Temel Sorunlar, Mali Riskler Ve Yeniden Yapılandırma - Yard. Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim.doc

  Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları Ve Sektörde Yaşanan Mali Riskler - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim4.doc

  Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Ve Düzenlemelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim5.doc

  Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Finansal Krizler (1980-2002): (Nedenleri, Sonuçları Ve Ekonomik Etkileri) - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim6.doc

  Kura Dayalı İstikrar Politikası Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı Ve Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim3.doc

  Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi Analizi Ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim2.doc

  Türkiye'de Parasal Programlama Ve Enflasyon Hedeflemesi - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim7.doc

  Monetary Programmıng In Turkey After 1990's - Dr. Oğuz YILDIRIM
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim8.doc

  Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma (Marmaris Turizm Sektörü Örneği) - Tuncer Asunakutlu, Barış Safran
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv...utlu-safran.pdf

  Bilginin Pazarlanmasında Ahlaki Sorumluluk - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak.doc

  İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri Ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak2.doc

  İnternette Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri: Kavramsal Bir Çalışma - Doç. Dr. Ömer Torlak
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak3.doc

  Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak4.doc

  Bavul Ticaretinin Geçmişi Ve Geleceği Üzerine Bir Analiz - Afşin Şahin
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sahin.doc

  Işletmelerde Rapor Hazırlama Ve Rapor Yazımı - Prof. Dr. Hüner Şencan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sencan.pdf

  İşletmelerden Veri Toplama Teknikleri - Prof. Dr. Hüner Şencan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sencan2.pdf

  İşletme Yönetimi Ve Kültür - Araş.Gör. Ersin Kavi
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_kavi.doc

  Lider Mi Yönetici Mi? - Hüseyin Çırpan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_cirpan.pdf

  Bilgi İşçilerini Şirkette Tutmanın Bir Yolu - Öğrenme Ortamı Hüseyin Çırpan
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_cirpan2.pdf

  Oyun Teorisi Ve Tarımda Uygulanması - Osman Orkan Özer
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_ozer.pdf

  Uluslararası Para Reformu Tartışmaları: Üretim Sistemi Düzelmeden Mümkün Mü? - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şişman
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_sisman.doc

  Türkiye'de İhracat Projeksiyonu - Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv..._yalcinkaya.doc

  Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi - "Tobın Vergisi" - A.Ufuk Yıldız
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/u_yildiz2.pdf

  Enflasyon Hedeflemesinin Kavramsal Çerçevesi Ve Diğer Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi - A.Ufuk Yıldız
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/u_yildiz.pdf

  Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yönteminin Kullanımı - Tülay Cengiz, Hayran Çelem
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/cengiz_celem.doc

  Kavramsal Düzeyde Etkinlik, Etkililik Ve Verimlilik Olgularına Bir Bakış - Elmas Yaldız
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_yaldiz.doc

  Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - Bölüm1Aziz Çelik
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik2a.pdf

  Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - Bölüm2 Aziz Çelik
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik2b.pdf

  Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci - Gökmen Tarık Acar (Word, 111kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar4.doc

  Kadın Eğitiminin Ekonomik Analizi - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK (Word, 187kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy2.doc

  İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Mevzuatımızda Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER (Word, 145kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler2.doc

  Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği Ve Türkiye Örneği - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER (Word, 176kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler3.doc

  Uluslararası Finansal Bütünleşme ve Ekonomik Büyüme - Hali J. Edison, Ross Levine, Luca Ricci, Torsten Slok (Çev: Erdal Akdeve) (Word, 262kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_akdeve2.doc

  İhracatçı Birlikleri - Erdal Akdeve (Word, 168kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_akdeve.doc

  Wind Energy and Technological Diffusion Process in Turkey - Selcuk KARAATA, Umut EKMEKCI (Word, 178kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaata.doc

  Türkiye'de Bilişim Sektörünün Gelişimine Yönelik Bir Not - Selçuk Karaata (Word, 48kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaata2.doc

  Avrupa Birliği'nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not - Frans Vanistendael (Çev: Savaş Çevik) (PDF, 258kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cevik.pdf

  İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon - Hüseyin YILMAZ
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz.htm

  Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının genel Stratejileri ve Avantajları - Hüseyin YILMAZ
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz2.htm

  Bilgi Çağı Sonrası Liderlik modeli Olarak Entelektüel Liderlik - Hüseyin YILMAZ
  İnternet Ve Etkin Devlet - Ercan Alptürk (Word, 49kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz3.htm

  Offshore Hesaplarının Finansal Vergisel Boyutu ile Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirmesi - Ercan Alptürk (Word, 47kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk.doc

  İşletme Verimliliğini Geliştirme ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği - Gürcan Papatya (Word, 95kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_papatya.doc

  Türkiye'nin Turizm Merkezlerinde Ekoturizm Yaklaşımları - Sibel AKPINAR (Word, 138kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_akpinar.doc

  Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikalarına Küresel Bir Eleştiri - Kaan Benli
  Erken Dönem Osmanlı İktisadiyatı (1299-1453) - Arş. Gör. Yakup Akkuş (Word, 106kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_benli.htm

  Egemen İktisat Görüşünün Son Dönemdeki Eleştirisi: Post Otistik İktisat Hareketi - Gökmen Tarık Acar (PDF, 312kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar.pdf

  İktisat Tarihinde Klasik Öncesi Döneme Genel Bir Bakış: Merkantilist ve Fizyokrat Dönemler - Gökmen Tarık Acar (PDF, 204kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar3.pdf

  Yarışmacı Piyasalar - Gökmen Tarık Acar (Word, 160kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar2.doc

  Merkez Bankası Bağımsızlığı - Marta Castello-Branco, Mark Swisburne (Çev: Hüseyin Şen) (PDF, 152kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen11.pdf

  Kıta Çini: Asya Ejderinin Sancıları - Arş. Gör. Fatih Yücel (Word, 52kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel.doc

  Different Arguments for and against the Role and Impact of Foreign Investment on the Development Potentials of Developing Countries: An Overview - Hüseyin Şen (PDF, 100kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen12.pdf

  Mali Açık Nasıl Ölçülür? - Hüseyin Şen (PDF, 216kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen13.pdf

  Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'deki Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları - Çiğdem Yalçın (Word, 144kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_yalcin.doc

  Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry Hacer K. Ansal, Alkan Soyak (Pdf, 40kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ansal_soyak.pdf

  Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK Mahmut BİLEN (Word, 186kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_bilen.doc

  Ekonomık Tasarruf Tedbırlerı Kapsamında İlaç Sektöründe "Tane Ile İlaç Satışı" Uygulaması Ve Pıyasaya Alternatıf İlaç Sunuşu Bahri Şahin (Word, 77kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sahin.doc

  Nufus Artış Hızının Düşürülmesi İktisadi Kalkınmayı Artırır Mı? Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK Abdurrahman KAR (Word, 63kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_kar.doc

  İş güvencesi: İşçinin feshe karşı korunması ve 4773 sayılı yasa Aziz Çelik (Word, 285 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik.doc

  The Impact of the IMF-Supported Stabilisation Programmes on Inflation in Developing Countries: The Experience of Turkey in Last Decade - Hüseyin Şen
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen.pdf

  The Implications of the Asian Economic Crisis for The Poor: The Case Study of Thailand and South Korea - Ketut Gunawan, Hüseyin Şen, Marcos Garcia
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen2.pdf

  Fiyat İstikrarının Sağlanması - Stanley Fischer (Çev: Hüseyin Şen)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen3.pdf

  Enflasyonu Önlemede Döviz Kuru Rejimleri - Peter J. Quirk (Çev: Hüseyin Şen)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen4.pdf

  Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar - Vito Tanzi (Çev: Hüseyin Şen)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen5.pdf

  Major Environmental Hazards in LCDs and Economic Policy Solutions - Hüseyin Şen
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen6.pdf

  Frieburg Hukuk-Ekonomi Okulu ve Ekonomik Anayasa Yaklaşımı - Viktor J. Vanberg (Çev: Hüseyin Şen)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen7.pdf

  The IMF and World Bank Approaches to Macroeconomic Management in Developing Countries -Hüseyin Şen
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen8.pdf

  Social Accounting Matrix (SAM) and It's Implications For Macroeconomic Planning - Hüseyin Şen
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen9.pdf

  The IMF Supported Macroeconomic Stabilisation Programmes in Turkey: A Looking Through the 1980's - Hüseyin Şen
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen10.pdf

  Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye'de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri - Murat Kaykusuz
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz2.doc

  Fizyokratlar ve Tek Vergi Sistemi Murat Kaykusuz (Word, 106 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz.doc

  Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu Javad Khalilzadeh-Shirazi & Anwar Shah (Çev: Ersan Öz) (Word, 72 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_oz1.doc

  Globalleşme Nedir? (Çev: Ersan Öz) (Word, 61 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_oz2.doc

  ABD Vergi Sistemi Ersan Öz, Tekin Akdemir (Word, 255 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/oz_akdemir.doc

  İktisadı Tartışmak: Cambridge Üniversitesi Öğrencilerinden Bir Teklif (Çev: Uğur Kol)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/cambridge.htm

  Bor Araştırması - Mülkiye İktisadi Araştırmalar Topluluğu (Word, 677 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/borarastirmasi.doc

  İktisatta Alçakgönüllülük - André Orléan (Çev: Gökmen Tarık Acar)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_orlean.htm

  Post Otistik İktisat - Ronnie Morrison (Çev: Gökmen Tarık Acar)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/r_morrison.htm

  The Economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy- Ayhan Gençler (Word, 59 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler.rtf

  Türkiye'nin Dış Dünya İle Rekabetini Etkileyen Faktörler ve Sanayi Üretim Endeksi Tahmini - Murat Büke
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_buke.htm

  Elektronik ticaretin gelişmekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak (Word, 220 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy.doc

  Kalkınmışlık göstergesi olarak beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak, Yusuf Tuna (Word, 207 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_tuna.doc

  Beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye analizi - Yusuf Tuna, İbrahim Güran Yumuşak (Word, 177 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_tuna2.doc

  Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler- Beklentiler - Doç.Dr.Muhammet AKDİŞ
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_akdis.htm

  The Role Of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective - İlhan Öztürk
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/i_ozturk.htm

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu, Para Politikalarının ve Kriz Göstergelerinin Merkez Bankası Bilançolarından İzlenmesi; 2000 Yılı Para Politikası - Alper Dayı (Word, 245 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_dayi.doc

  Bağımsızlığının Onuncu Yılında Azerbaycan Ekonomisi ve Türkiye İle Ekonomik İlişkileri - Sinan OĞAN (PDF, 273 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_ogan.pdf

  Bir Elimizde Fosil Yakıt, Bir Elimizde Ayna, Umurumuzda Mı Dünya Veya Biyokütle İle Enerjisi? - Doç. Dr. Ergin Duygu (Word, 98 kb)
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_duygu.doc

  Post Otistik İktisat Hareketine Katkı - İÜ İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Yayınladığı Bildiri
  http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karincalar.htm

  Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler : Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
  http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Finvekriz1.pdf


  TBB(2002), “Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2003.
  http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Ekonomi.doc


  Ertan Oktay ve Alptekin Güney (2002). “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
  http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/ertan_oktay.pdf


  Ali Sayılır, (2002). “Uluslararası Ortak Girişimlerde Bilgi ve Beceri Edinme: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Örneği”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s.161-195.
  http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...21(2)/Mak-8.pdf


  Bayram Çolakoğlu (2002). “ Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 2002/2, s.17-31.
  http://www.econturk.org/Turkiyeekon...nflasyonhed.doc


  Tuba Ayan Yakıcı ve Fikret Çankaya (2002). “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açsından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, Aralık 2002, s.33.
  http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/pdf/43.pdf


  Birdoğan Baki ve Ekrem Cengiz, (2002). “Toplam Kalite Çevre Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.153-175.
  http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...2-21(1)/M-9.pdf


  Şevki Özbilen, (2002). “Kriz ve Bütçe Açıkları”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:152, Ağustos, 2002.
  http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/kriz.doc


  Erkut Düzakın ve Selma Sevinç, (2002). “Kurum Kaynak Planlaması”, Uludağ Üniversitesi , İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.189-218.
  http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...-21(1)/M-11.pdf


  Ayşe Şahin ve Hulusi Demir (2002). “Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ’lere Sağlayabileceği Avantajlar”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
  http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_17.pdf


  Melek Acar Boyacıoğlu (2002). “Operasyonel Risk ve Yönetimi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
  http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Melek.doc


  Cemal Erdoğdu (2002). “Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
  http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/cemal.doc


  Ahmet Zengin (2002). “Makroekonomik İstikrar ve KOBİ’ler”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
  http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_37.pdf


  Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün(2003). “Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
  http://www.econturk.org/www1.dogus....yi_1/M00085.pdf


  Pelin Ataman Erdönmez(2002), “Ekonomik Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Süreci”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
  http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Kurumsal.doc


  TÜSİAD (2002), “Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi”, Yayın No: TÜSİAD-T/2002-12/341, Aralık, 2002.
  http://www.tusiad.org/turkish/rapor...e/enflasyon.pdf


  TUSIAD (2002). “Türkiye Ekonomisi 2001”, TUSIAD Arastirma Raporu. (Zip Dosyasi 162 Sayfa)
  http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/tusiad.zip


  Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
  http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Finvekriz1.pdf

 2. #2
  Acemi Üye Array sastera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  17
  İtibar Gücü
  4
  Gerçekten de harika bir makale.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


Donanım forumu - Byte Hesaplayıcı - Notebook tamir Beşiktaş - beşiktaş bilgisayar servisi - beşiktaş bilgisayar servis - beşiktaş notebook servisi - beşiktaş servis - Beşiktaş Kamera Kurulumu -
 

SEO by vBSEO 3.6.0 RC 2