Kişilerinizi gruplayabileceğiniz bir telefon defteri uygulaması.

- Gereksiz herhangi bir detay fonksiyon barındırmaz. Bu haliyle kişisel kullanım/ev
kullanıcıları için ideal olabilir.
- Program, Klasör (ana dizinler), Grup(bağlı dizinler) ve Kişi kaydı ilkesine
göre haraket eder.
- Başat özelliği kişilerin gruplanabilmesi. Kişilerinizi herhangi bir grup altında
toplayabilirsiniz.
- Kişileri gruplar/klasörler arası taşıyabilirsiniz.(Kes-Yapıştır)
- Geniş simge(ikon) arşiviyle kişilerinize/gruplarınıza farklı simgeler atıyabilirsiniz.


http://www.programlar.org/download/i...teri.v2.0.html