Su soğutma Kulesinin bulunduğu dış ortam şartlarındaki havayı panjurlar üzerinden emer, soğutma dolguları içerisinden geçirir, fan bacasından atmosfere atarak kuleden içeriye aktarılır. Su Soğutma Kulesi Fan Takımı. Enerji verimliliği için özel olarak dizayn edilen fanlar, cebri çekişli veya itişli olup kanat açıları ayarlanabilir.kulenin çatı bölümünde fan bacası içerisinde bulunmaktadır. İşlevi, buharlaşmanın gerçekleşmesi için dışarıdaki havanın emilerek soğutma dolguları üzerinden geçirilip fan bacasından atmosfere atılmasını sağlamaktır.


Kulelerimizde kullanılan fan grubu, elektrik motoru veya redüktör miline doğrudan bağlanır (direk akuple) ve böylece enerji tasarrufu sağlar.Bu sistemde şaft, kayış, kasnak gibi aktarma organlarına ihtiyaç duyulmadığından bakım giderleri az olur ve problem olasılığını azaltır.


Soğutma Kulesi Fan Grubu Elemanları
a. Fan Kanatları
b. Fan Motoru ve Redüktör Grubu
c. Titreşim Şalteri

Montaj yerinin belirlenmesinde ayrıca kule sayısı, kulenin monte edileceği alanın çevresindeki yapı elemanları (duvar, çatı vb) ile kulenin gerektiği zaman bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için kenarlarda bırakılması gereken boşluklar da hesaba katılmalıdır. Kısaca montaj yeri, kule ya da kulelerin üzerine rahatça sığabileceği, servis ve bakım hizmetleri için yeterli alan sağlayabileceği büyüklükte ve üzerindeki ağırlığı güvenli bir şekilde taşıyabilecek sağlamlıkta bir zemin olmalıdır.


Projede, soğutma kulesinin yeri gösterilmektedir. Bu yer, arazinin ve yapının durumuna göre, toprak üstü bir zemin olabileceği gibi, yapının mevcut bir betonarme betonu üzeri de olabilir. Her iki durumda da zeminin, su soğutma kulesi için hazırlanması gerekir. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta, cihazın montajında imalatçı firmanın teknik şartlarına mutlak suretle uyulması gerektiğidir.